Slz nemám, abych plakala, ale budu se mstít!

1930 ordinace

Pod tímto dramatickým názvem se skrývá další soudnička z knihy Kriminální případy a aféry z Plzně. Zavede nás do let 1936 -1939, kdy se odehrál příběh, který byl souzen nejprve u Krajského soudu v Plzni, poté u Nejvyššího soudu v Brně a znovu vrácen k novému projednání do Plzně. Tento případ se týkal nezákonného přerušení těhotenství.