Projektová dokumentace

Projektová dokumentace v rozsahu potřebném v částech pro územní řízení, stavební řízení, realizační projekt, skutečné provedení, či jiné, dle potřeb klienta.

Vypracování kompletní projektové dokumentace stavby dle příslušných zákonů, norem a vyhlášek, včetně energetického posudku, požárního posudku, hydrogeologie, radonu a statického posudku. Konkretizace stavebního systému, jeho doplňků, řešení detailů napojení jednotlivých konstrukcí, TZB výkresy a jiné.

Předmětem projekce je i optimalizace a zhodnocení Vašeho již hotového projektu pro zjištění možnosti získání dotace, respektive ani již hotový projekt nemusí být překážkou.

Vypracováváme taktéž kompletní projektovou dokumentaci, energetický posudek a přílohy k dotačním titulům viz. záložka „Dotace“.