Koncept, skicy, návrh

Důležitá část tvorby nového projektu, seznámení s místem realizace, základní myšlenka a požadavek, zadání klienta. Ucelení představy o prostoru a okolí (budoucí) budovy, oslunění, kompoziční vztahy, návaznost na infrastrukturu. Dojem z místa, který ovlivňuje návrh objektu.

Výsledkem je individuální prvotní návrh a dispoziční členění.