Architektonické studie

Ucelení návrhu objektu do jasné podoby formou zpracování architektonické studie, kde jsou zpracovány základní parametry domu, jeho půdorysy podlaží, členění a komunikační části, řez, pohledy, vizuální podoba objektu a situace.

V další fázi pak materiálové členění a předběžný návrh stavebního systému a jednotlivých materiálů stavby.