Reference

RD Kravaře
/
12/2016

RD Kravaře

Momentálně ve výstavě. Bližší informace v přípravě. Základy Fasáda Okna Strop Střecha TZB

/
11/2016

RD Mokré Lazce

PŮVODNÍ OBJEKT Objekt je typickou ukázkou dřívější zástavby – část objektu pro obývání a část hospodářská. V rámci dispozice dojde k změně účelu [...]

RD Mokré Lazce
RD Kravaře
/
09/2016

RD Kravaře

PŮVODNÍ OBJEKT Objekt vychází z typického řešení RD pro danou lokalitu, kde v původním záměru bylo v rámci 1.NP vybudovat technické zařízení, garáže [...]

/
09/2016

Pergola

Nová pergola v provedení masiv modřín o půdorysných rozměrech 4,8*10 m s trojitým podlahovým roštem s masivními betonovými patkami. Nosnou konstrukci tvoří mohutné modřínové profily. [...]

Pergola
RD Košatka nad Odrou
/
08/2016

RD Košatka nad Odrou

PŮVODNÍ OBJEKT Dvoupodlažní objekt s dvěma bytovými jednotkami. Prostorově se jedná o tvar L. Ze severní části k domu přiléhá garáž, technické zázemí [...]

/
08/2016

Prodejna koupelen Opava

Realizace designové fasády objektu prodejny koupelen v Opavě. Provedení nosného roštu a dřevěného modřínového fasádního obkladu. Základy Fasáda Okna Strop Střecha TZB

Prodejna koupelen Opava
RD Opava
/
08/2016

RD Opava

Realizace provětrávané fasády 05-06 2016 v Opavě Jaktaři. Zakázka na vyhotovení celkového souvrství provětrávaní fasády s nosnou složkou z KVH hranolů profilu 80*60 mm. [...]

/
05/2016

RD Velká Polom

PŮVODNÍ OBJEKT Dvoupodlažní rodinný dům s plochou střechou, podsklepený. Objekt v původním stavu bez tepelných izolací. Hlavním problémem u tohoto projektu bylo přetížení [...]

RD Velká Polom
RD Borová
/
04/2016

RD Borová

PŮVODNÍ OBJEKT Dvoupodlažní rodinný dům s plochou střechou, podsklepený, s přistavěnou garáží. Objekt prošel rozsáhlou rekonstrukcí interiéru, kdy proběhly dispoziční změny. Dílčí [...]

/
03/2016

RD Kravaře

Původní stavba Původní stavba dvoupodlažního nepodsklepeného rodinného domu je půdorysně obdélníkového tvaru se zastřešením plochou jednoplášťovou střechou s atikou, balkonem ve 2.NP, břízolitovou [...]

RD Kravaře