RD Mokré Lazce

/
11/2016

RD Mokré Lazce

Datum
11-12/2016
Druh
fasáda, podbití
Užitná plocha
367 m²
Prostup tepla
Uem = 0,16 W/m²/K
Fasádní systém
Stomix Extra
Energetická třída
D

PŮVODNÍ OBJEKT

Objekt je typickou ukázkou dřívější zástavby – část objektu pro obývání a část hospodářská. V rámci dispozice dojde k změně účelu užívání místností  hospodářské části oproti původní. Bude vytvořena nová bytová jednotka. Původní objekt, bytová část původního objektu zůstává v stávajícím stavu, provede se jen zateplení stropu nad 1. NP. V původní části byly již dříve vyměněny výplně otvorů. Hospodářská část bude kompletně přestavěna, včetně navýšení objektu. Konkrétní stavební projekt je řešen samostatně.

PROJEKT A REALIZACE

V rámci posudku a projektu na NZU byla dotačně řešena především budova hospodářské části, respektive nově budovaná druhá bytová jednotka. Tepelně izolovány byly všechny obvodové konstrukce od podlahy po střechu, včetně výměny výplní otvorů. Naší firmou byla realizována fasáda objektu a podbití, které je v kontextu s fasádou. V rámci nosného podkladu, zejména původní zdivo – křivost a odskoky, je realizace velmi problematická. Snížení energetické náročnosti objektu na vytápění o 73 %.

Pozn.: Realizace v rámci mrazivého počasí je před vyhotovení finálních silikonových omítek.

Základy

Fasáda

Okna

Strop

Střecha

TZB