RD Kravaře

/
09/2016

RD Kravaře

Datum
09/2016
Druh
fasáda, okna, střecha
Užitná plocha
306 m²
Fasádní systém
Stomix Extra
Energetická třída
C ?

PŮVODNÍ OBJEKT

Objekt vychází z typického řešení RD pro danou lokalitu, kde v původním záměru bylo v rámci 1.NP vybudovat technické zařízení, garáže a sklady a využívat jej jako nevytápěný prostor. V 2.NP pak byla umístěna bytová jednotka. V rámci dřívějších stavebních úprav došlo ke změně a vybudování druhé bytové jednotky v přízemí objektu. Objekt je postaven z cihel plných pálených, má dvojitou střešní konstrukci a stávající starší dřevěná okna a dveře. Objekt má zvýšenou hladinu vnitřní vlhkosti, avšak na zdivu, krom dvou malých lokálních míst, nejsou patrné vetší projevy vlhkosti.

PROJEKT A REALIZACE

Při stavebních úpravách došlo k zateplení konstrukcí 1.NP EPS v tl. 200 mm, 2.NP v tl. 150 mm. Střecha bude zateplena minerální vatou v tloušťce 400 mm. Okna a dveře budou vyměněna za plastová, se zvýšeným solárním faktorem skel. Bude zateplen sokl budovy a obalena atika. V rámci řešení vlhkosti v objektu bude stěžejní posunutí izotermy O° mimo zdivo, čímž by nemělo docházek ke kondenzaci. Vlhkostní poměry se stabilizují i instalací rekuperační jednotky. V objektu instalujeme TČ se zásobníkem. Snížení energetické náročnosti objektu na vytápění o 82 %.

Pozn.: Na základě zpětné vazby zákazníka došlo do 14 dnů po zateplení a instalaci vzduchotechniky k 50 % snížení nadměrné vlhkosti v objektu. Momentálně se vlhkosti již pohybuje ve standardních hodnotách a interiér objektu je daleko příjemnější.

Základy

Fasáda

Okna

Strop

Střecha

TZB