RD Košatka nad Odrou

/
08/2016

RD Košatka nad Odrou

Datum
08-10/2016
Druh
podlaha, fasáda, okna, strop v podkroví, interiér
Užitná plocha
323 m²
Prostup tepla
Uem = 0,27 W/m²/K
Fasádní systém
Stomix Extra
Energetická třída
C/B

PŮVODNÍ OBJEKT

Dvoupodlažní objekt s dvěma bytovými jednotkami. Prostorově se jedná o tvar L. Ze severní části k domu přiléhá garáž, technické zázemí a podkrovní část. Tyto přilehlé části jsou nevytápěny. Objekt byl několikrát přestavěn, takže konstrukce po obvodu jsou různorodé. V přízemí objektu jsou na zdech patrné plochy zasažené vzlínající vlhkostí. Objekt má původní kastlíkové okna a je zcela bez tepelné izolace.

PROJEKT A REALIZACE

V rámci projektových příprav byl tento projekt velmi rozsáhlý, a to zejména kvůli velikosti a různorodým konstrukcím. Komplexní zateplení od střechy nad 2.NP, výměny výplní otvorů, zateplení fasády, vybouraní a nové souvrství podlah v 1.NP, a to od základové desky až anhydritové podlahy, po zateplení konstrukcí přilehlých nevytápěné půdě. V rámci rekonstrukce byla zadána i komplexní renovace přízemí objektu u kterého v podstatě zbyly jen obvodové a nosné vnitřní zdi. Úspora energie na vytápění u tohoto objektu pak byla zateplením snížena o 74 %.

 

Základy

Fasáda

Okna

Strop

Střecha

TZB