Kurz rétoriky a komunikačních dovedností

Schopnost komunikovat a prezentovat sebe i svou práci, umět se vyjadřovat, zaujmout posluchače, dokázat srozumitelně a jasně vyjádřit své myšlenky a pocity, to je jedna oblast, kterou se náš kurz zaobírá. Druhou oblastí, která je rovněž velmi důležitá, je mluvený projev sám o sobě.

Co můžete očekávat:

  1. Probereme společně základy techniky a kultury řeči se zaměřením na správné dýchání a tvoření hlasu
  2. Zaměříme se na procvičení přesné artikulace a jasnou a správnou výslovnost.
  3. Zjistíme, jak funguje intonace hlasu. Naučíme se, jak bychom měli správně využívat intonaci a modulaci hlasu.
  4. Vyzkoušíme si, jak má vypadat příprava na veřejné vystoupení, na mluvený projev před větším publikem. Probereme a zafixujeme si způsoby zvládání trémy.
  5. Nacvičíme si, jak zvládnout projev čtený, ale i ten mluvený bez opory v psaném textu.

V pokračování kurzu, tedy v rétorice pro pokročilé, se pak zaměříme více na schopnost hovořit na mikrofon, na postoj, chůzi a celkový neverbální projev řečníka vzhledem k situaci a na to, jak si řečník může získat a udržet pozornost posluchačů i při delším projevu.

Speciálním bonusem našeho kurzu je možnost zpětné vazby formou natočení mluveného projevu klienta. Následuje společné zhlédnutí záznamu a vytyčení konkrétních cílů k vylepšení komunikačních dovedností klienta.

Zaujala vás naše nabídka? Kontaktujte nás.